PM Kisan13th Installment पीएम किसान योजनेचा 13 वा हप्ता या तारखेला

PM Kisan13th Installment पी एम किसान सन्मान योजनेचा बारावा हप्ता शेतकऱ्यांना प्राप्त झाला असून आता आपण 13 व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहोत. पी एम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 6000 रुपये प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन मासिक हप्त्यात लाभार्थ्याच्या खात्यात वितरित केले जातात. पीएम पी एम किसान योजनेचे PM Kisan13th Installment सध्याचे स्थिती जर पाहिली तर पंतप्रधान श्री … Read more