About Us

आम्ही या ब्लॉगवर शेतकरी माहिती जसे की, शेतकरी योजना, शेतकरी पिक विमा माहिती, कर्ज माफी, कृषी कर्ज, हवामान, पिकांसंबंधी माहिती देत असतो आपले काही प्रश्न असल्यास आम्हाला जरूर comment करून सांगा.