Gp member qualification

ग्रामपंचायत निवडणुकी उमेदवारी अर्ज भरताना सातवी पास असल्याचे सक्षम प्राधिकारी नेप्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र उमेदवार ना सादर करावे लागणार आहे अर्थातच ज्यांचा जन्म 1995 पूर्वी झालेला असेल त्यांना मात्र हे शैक्षणिक लागू राहणार आहे हे लक्षात घ्यावे.

शेतकरी updates पण जाणून घ्या