Postal Life Insurance important document

Postal Life Insurance important document

पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पगार पत्र किंवा बँक स्टेटमेंट पासपोर्ट फोटो, व्यावसायिक ग्राहकांसाठी डिग्री डिप्लोमा ची प्रत, रुपये वीस लाख पेक्षा अधिक पोलिसांसाठी अतिरिक्त  शर्ती लागू विमा काढण्यासाठी जवळच्या पोस्ट ऑफिस शी सम्पक साधा