Banana Crop Cultivation केळी लागवडीसाठी आता शेतकऱ्यांना अनुदान

Banana Crop Cultivation महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी Employment Guarantee Scheme अंतर्गत केळी पिकाच्या Babana crop समाविष्ट बाबत शासनाने केळी पीक नव्याने समाविष्ट केले आह. या योजनेत 10 प्रा वर्गातील शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे त्यात केळी पिकाचे लागवड अंतर1.841.50 मीटर असावे.Banana Crop Cultivation 1 प्रथम वर्ष अनुदान प्रती हेक्टर रुपये एक लाख 73 … Read more